top of page

I Närpes och Sydösterbotten överlag är julkorsen en naturlig del av julfirandet. Traditionen går långt tillbaka och det finns en stor variation på julkorsens utseende. Kurt-Ole Lindman har under en lång tid samlat in uppgifter om julkorsen och traditionerna som är förknippade med dem och de uppgifter och bilder som förkommer på dessa sidor är ett resultat av hans arbete.

 

Julkorsen skall resas på årets mörkaste dag eller Tomasmäss som infaller den21 december. Det finns uppgifter om att korset skulle resas på julafton, men det är troligtvis en ganska "ny" sedvänja. Enligt gammal sed skulle julkorset sedan lysa på julafton, juldagsmorgon och -kväll, nyårsafton och trettondagsafton. Efter "tjugondag Knut" skulle korset inte längre få vara tänt. Om någon i familjen dog skulle korset tas ned.

Julkorsen tog ned till fastan eller fastlagstisdagen, men kring detta varierar uppgifterna något. 

I många kors finns det ris: Tall, gran och enris används, men vilket som är det "rätta" riset råder det delade meningar om. 

Besök vårt bildgalleri med julkors!
bottom of page