top of page

ALLU-krypteringsskivans bruksanvisning, version I.O

1.Allmänt

Krypteringsskivan ALLU, som fjärrpatrullens radioman använde för att snabbt kryptera sitt meddelande, är en tillämpning av Albert-skivan.

Under kriget utvecklade fjärrpatrull-männens utbildare, kapten Matti Wihuri (OH20H) och militärmästare Alvar Ahonen krypteringsskivan ALLU utgående från en blandad Tritheimstabell, den sk. Masklådan.

2.Konstruktion

Allu-skivan består av två aluminium-skivor med diametrarna 12 cm och 9 cm. Den större, yttre skivan är indelad i 26 sektorer Ovanpå aluminium-skivorna anbringades två pappskivor. Ovanpå dessa hade man guttaperka som skydd mot vädret.

Den inre (mindre) pappskivan har fem koncentriska ringar. Den inre och yttre pappskivan kan låsas till varandra med en låsfjäder. Den yttre skivan har två koncentriska cirklar.

Den yttersta cirkeln hade beteckningar i klartext, t.ex. LeKo (flygmaskin), H-auto (personbil), juna (tåg), silta

(bro) och siffror i den yttersta cirkeln. I den inre cirkeln fanns det finska alfabetet, 24 tecken. I den andra raden finns finska språkets alfabete, 24 tecken.

Dessutom fanns det på den yttre skivan två sektormärken, som användes för att ange byte till användning av endera den inre eller yttre cirkeln. På den inre skivan fanns det engelskspråkiga alfabetet omblandat i fem cirklar. Dessa lottades fram med hjälp av träkulor som förvarades i en tygpåse.

Man tillverkade två uppsättningar av dessa pappskivor, en för högkvarteret och en för fjärrpatrullen. Dessutom tillverkades ytterligare en uppsättning skivor, ifall fienden skulle råka komma över krypteringsskivan.

3.Kodning och dekodning med krypteringsskivan ALLU

Så här användes krypteringsskivan ALLU:

Meddelandet i klartext kunde vara t.ex. följande:

SILTA TUHOTTU (BRON FÖRSTÖRD)

SILTA är en klartext-markering på den yttre skivans yttersta ring i sektor 24 . TUHOTTU är normal text som ska krypteras.

I utgångsläget använder man den överenskomna låspositionen mellan skivorna.

Meddelandet skall alltså vara SILTA TUHOTTU

Man läser först flyttinstruktionen på den yttre skivans första cirkel på följande sätt:

Gå till sektor 25 och läs av den krypterade bokstaven Q från den inre skivans första cirkel som första tecken.

(vilket betyder att nästa operation ska gå till den yttre skivans yttre cirkel).

Positionen SILTA krypteras genom att gå till sektor 24 (där det står SILTA).

Resten av meddelandet avläses från den inre skivans andra cirkel:

Det krypterade meddelandet lyder nu  QU

TUHOTTU är normal text som ska krypteras, och därför måste man nu byta till den yttre skivans inre cirkel. Detta görs så här:

 

Gå till sektor 26 och läs av flyttinstruktionen från den inre skivans cirkel tre, vilket är ett Y

Meddelandet lyder nu QUY

Klartexten var ju TUHOTTU. Man tar tecknet som motsvarar bokstaven T från den inre skivans cirkel fyra vilket ger Z. Nu lyder det krypterade meddelandet QUYZ

bottom of page